11.06.2024

Општина Зелениково денес направи огромен исчекор и даде огромен влог во доменот на културата!
Родното место на Св. цар Јустинијан Први, археолошкиот локалитет Градиште, во с.Таор-Tauresium за некој месец од денес ќе биде уредено со соодветна инфраструктура, туристичка сигнализација, партерно уредување и улично осветлување.
Заедно со директорот на ЦРСПР, г-дин Јане Мицевски, со изведувачот на проектот, конзерваторскиот надзор, надзорот од страна на општината и останатите претставници од општината и Центарот за развој на скопски плански регион денес направивме вовед во работа каде се потенцираа главните активности и деталите за кои ќе стане збор за време на работните активности.
Историјата и културата се компасот што треба да ги води новите генерации, како алатка која обезбедува посебен идентитет, а лекциите од минатото се основа за промислена иднина.

14.05.2024
Општина Зелениково дел од GENERALKA WEEKEND ’24 на 17 Мај!
ООУ Марко Цепенков, Локален младински совет на Општина Зелениково и ЈКП Зелениково заеднички за животната средина🔆
На 17.05 петок во 10:30, Спортското игралиште во населено место Река! 
20.11.2023
Почитувани жители и посетители на Зелениково,
Општина Зелениково како и минатата година така и оваа, го бара вашето учество во креирање на Буџетот за следната 2024 година.
Целта е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво и креирање на транспарентна локална самоуправа.
Овој прашалник е анонимен и пристап до вашите одговори ќе има само лицето одговорно за ИТ.
Однапред Ви благодариме за вашето учество и одвоено време!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxCCkJ_qBfKuSKQZ_xl6s_RyuR11MO-92aCxlrXoDQ2BIADg/viewform
28.09.2023
Почитувани,
Здружението МОЈОТ ПАТ преку Меморандум за соработка со Општина Зелениково ги нуди следните услуги:
1. УСЛУГИ НА ИНФОРМИРАЊЕ И УПАТУВАЊЕ
 Услугите на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за правата од социјална заштита и расположливите социјални услуги, првична проценка и упатување до други институции, со цел остварување непречен пристап до правата и услугите.
2. УСЛУГИ ВО ДОМОТ
 Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита. Услуги во домот може да користи и корисник на право на надоместок за помош и нега од друго лице од овластен давател на услуга во домот
Жителите кои имаат потреба од горе наведените услуги може да се информира во канцеларијата на здружението,која се наоѓа во објектот на ЈКП.
20.06.2023

Од утре, 21.06.2023 па натаму, секоја среда од 08:00-13:00 часот жителите на Општина Зелениково ќе можат на пријавницата од општината да добијат Дозвола за сеча.

Напомена: потребно е да се достави копија од лична карта!

pdf: Заклучок од Совет

24.06.2023

Започна кампањата „ Мојот данок, за мојата општина! “

Општина Зелениково како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ Едукативната кампања „ Мојот данок, за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин-даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но, и законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот.

Секој граѓанин-даночен обврзник треба да биде информиран дека со навремено подмируваме на данокот на имот, се полни директно општинскиот буџет, преку кој се овозможува реализирање на планираните јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично придонесува за подобрување на условите за живеење и развојот на општината.Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани со данокот на имот.

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го видеото на https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia/videos/818379803237834 и информирајте повеќе од летокот објавен на линкот  ( https://zelenikovo.gov.mk/wp-content/uploads/2023/10/USAID-Информативен-леток-Мој-данок-за-моја-општина-МК-2023.pdf )