ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Прекрасна природа
Нашата општина изобилува со прекрасни пејзажи и панорами
Бизнис Околина
Нашата општина ви нуди идеални услови за развој на вашиот бизнис
Археолошки наоѓалишта
Нашата општина изобилува со археолошки напшалишта. Во нашата општина се наоѓа античкиот град TAURESiIUM
Прекрасни пејсажи
Нашата општина изобилува со прекрасни пејсажи.
Прекрасна природа
Нашата општина изобилува со прекрасна природа.
Previous
Next

Општина Зелениково

Општина Зелениково е општина во северниот дел на Република Македонија, сместена во крајниот југоисточен дел на Скопската Котлина во близина на градот Скопје.
Поточно општината Зелениково се наоѓа во горното Повардарие, во средото течение на реката Вардар во близина на сливот на Кадина Река и Пчиња. Територијата на општина Зелениково зафаќа површина од 176,95 km2 .
Општината Зелениково се граничи со 4 општини и тоа: Велес од југ и југоисток, Чашка од југ, Студеничани од запад и Петровец од север и североисток. Самата општина има изразит рурален карактер и во своите граници опфаќа 14 населени места, од кои сите селски населби. Населението на општина Зелениково брои 4077 жители , што во однос на големината на територијата на општината покажува дека општина Зелениково има густина на населеност од 23,04 жители на km2, што ја вбројува во редот на ретко населени подрачја.
Седиштето на општината е во село Зелениково, а градоначалник е Коста Маневски.

ГРАДОНАЧАЛНИК

Нашата Општина работи истовремено на повеќе проекти се со цел да допринесе до подобар живот на своите граѓани.

Документи

ОГЛАСНА ТАБЛА 
Во овој сегмент ги објавуваме сите документи што треба да бидат јавно достапни со тоа ја докажуваме нашата целосна транспарентност спрема грашаните.

Контактирајте не

Локација

Зелениково

ул.1 бр. 2

1053 

Телефон / e-mail

Телефон : 02 2717-238

Email : op_zelenikovo@yahoo.com

работно време

Понеделник – Петок

 08:00 – 16:00

2020 Сите права задржани.

Изработено од: Media Plan Group DOO